Kursy sędziowskie na Podlasiu

Podlaski Związek Piłki Nożnej organizuje kursy sędziowskie. Białystok, Suwałki, Łomża i Łapy. Zapisy do 31 stycznia.

Kolegium Sędziów Podlaskiego Związku Piłki Nożnej rozpoczęło nabór kandydatek i kandydatów na kurs sędziów piłki nożnej. Zapis trwają do końca stycznia, a zajęcia szkoleniowe będą odbywać się w lutym i marcu, po czym wiosną nowi sędziowie będą mogli wybiec na boisko.

Zapisując się na kurs kandydat:

1) Wypełnia ankietę kandydata (ZAŁĄCZNIK NR 1) ​ i wysyła ją na e-maila do danego wykładowcy Łomża, Suwałki, Białystok i Łapy. Na pierwszych zajęciach dostarcza dokumentacje w wersji papierowej.

2) Dostarcza oświadczenie kandydata o niekaralności (ZAŁĄCZNIK NR 2)

3) Dostarcza zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia (ZAŁĄCZNIK NR 3)

4) Dostarcza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.

5) Dostarcza dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie. W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

6) Dostarcza dwie aktualne fotografie (podpisane).

7) Dokonuje wpłaty wpisowego w kwocie 250,00 zł  – przelewem na konto Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN. Oprócz wykładów w cenie zawiera się: gwizdek, kartki, Przepisy gry w Piłkę Nożną.

8) Musi mieć ukończone 16 lat.

W razie pytań proszę dzwonić lub pisać:


Materiał szkoleniowy oparty jest na najnowszych wytycznych FIFA i UEFA. Kurs sędziowski zakończony będzie testem teoretycznym i sprawnościowym. Po pozytywnym zaliczeniu testów kandydat uzyskuje miano sędziego próbnego Podlaskiego ZPN.

szczegóły na stronie związku - www.podlaskizpn.org