Kilka słów o piłce kobiecej w strategii PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował strategię na lata 2020-2025. Jest kilka wyniosłych słów o piłce kobiet.

- Nasza federacja, zgodnie ze światowymi trendami, mocno stawia na rozwój piłki kobiecej. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy koncepcję, środki i wielką chęć do działania. Do naszej pracy muszą się jednak zdecydowanie włączyć polskie kluby piłkarskie. Bez ich zaangażowania i doświadczenia będzie nam wszystkim trudno rozwijać tego rodzaju projekty. W tej materii liczymy na całą futbolową rodzinę, przede wszystkim na ścisłą współpracę z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej, które w ogromnej mierze odpowiedzialne są za rozwój piłki amatorskiej oraz młodzieżowej. Piłka kobieca musi znaleźć godne miejsce w naszym środowisku - można przeczytać w słowie wstępnym strategii PZPN opracowanej na lata 2020-2025.

Nową strategię Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował na początku grudnia. Można w niej znaleźć kilka słów na temat piłki nożnej kobiet. Piłce kobiecej poświecono rozdział rozpoczynający się na stronach nr 48-50.