Zapisy na kurs sędziowski we Wrocławiu

Do końca stycznia można zapisywać się na kurs sędziowski we wrocławskim Kolegium Sędziów. Zajęcia w formie online.


Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu na początku lutego rozpocznie kurs sędziowski w edycji 2021. Zapisy trwają do 29 stycznia.

W związku z obecną sytuacją szkolenia odbędą się w formie online oraz w ramach zajęć praktycznych na boisku.

Na kurs może zgłosić się każda osoba mająca minimum 16 lat, posiadająca wykształcenie średnie (bądź będąca w trakcie nauki), niekarana oraz niemająca przeciwwskazań zdrowotnych.

Szczegółowe informacje o kurs sędziowskim we Wrocławiu są dostępne na stronie internetowej www.dolzpn.pl