Ubezpieczenia NNW dla sportowców

Kluby piłkarskie mogą skorzystać z ubezpieczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków. To efekt współpracy PZPN i PZU.


Od trzech jest podpisane porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a PZU o wprowadzeniu dedykowanego wyłącznie piłce nożnej ubezpieczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz pokrywania kosztów leczenia.

Idea „piłkarskiej polisy” była reakcją PZPN na dotkliwy brak powszechnie dostępnego ubezpieczenia, dającego piłkarkom i piłkarzom realną ochronę ubezpieczeniową. Przede wszystkim możliwość pokrywania kosztów leczenia i rehabilitacji, co dawałoby szansę na szybszy powrót do gry, po odniesieniu kontuzji.

Szczegółowa oferta jest dostępna W TYM MIEJSCU.