Więcej na kadry wojewódzkie

Dzięki PZPN kadry wojewódzkie U16 i U14 będą miały więcej pieniędzy do dyspozycji. Na co to się przełoży?


Decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej każdy z szesnastu wojewódzkich związków piłki nożnej w 2019 roku otrzyma łącznie po 40 tysięcy złotych na pokrycie kosztów przygotowania i udziału reprezentacji wojewódzkich w rozgrywkach kadr wojewódzkich U14 i U16. Jest to rekordowo wysoka kwota, którą PZPN przeleje na konta lokalnych związków. Powyższa suma będzie musiała zostać wykorzystana w wiosną tego sezonu i jesienią przyszłego. W ostatnich latach PZPN na rozgrywki żeńskich kadr przekazywał rocznie wojewódzkim związkom po 30 tysięcy złotych. Teraz środków do dyspozycji ma być więcej.

Kadry wojewódzkie są bardzo podobne do rozgrywek trzeciej ligi kobiet. W każdym województwie ich organizacja wygląda inaczej. Mimo iż Polski Związek Piłki Nożnej przekazuje takie same pieniądze każdemu województwu to w jednych regionach kadry mają więcej obozów, zgrupowań czy konsultacji, a w innych mniej, a często nawet znacznie mniej. Z czego to wynika? W każdym okręgu żeńskie kadry młodzieżowe są traktowane zupełnie inaczej i wszędzie jest inna specyfika co objawia się na przeróżny sposób - począwszy od wspomnianych możliwości treningowych aż po osiągane wyniki. Sytuacja piłkarstwa kobiecego w każdym regionie również jest inna (ilość klubów, poziom).

W jednych okręgach trenerzy kadr trampkarek i juniorek młodszych mają możliwość przeprowadzenia w trakcie sezonu kilku konsultacji szkoleniowych, zgrupowań bądź nawet obozów, a w innych województwach budżety są ograniczone do minimum i trenerzy, aby zawodniczki miały czym trenować muszą nawet zabierać "sprzęt" z klubów w których pracują. W jednych okręgach trenerzy żeńskich kadr otrzymują takie samo wynagrodzenie jak ich koledzy z męskich kadr, a w innych znacznie mniej, a czasem nawet zawodniczki muszą same płacić, aby pojechać na obóz bądź na turniej. Oprócz środków z PZPN kadry wojewódzkie funkcjonują także dzięki finansowaniu ze strony swoich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Funkcjonowanie rozgrywek kadr wojewódzkich to bardzo szeroki temat. Trzeba mieć nadzieję, że po ostatnim przemeblowaniu grup w kadrach wojewódzkich, zmienieniu kategorii wiekowej z młodziczek na trampkarki i większych dofinansowaniach tych rozgrywek ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN rekompensuje udział w OOM każdej kadrze w kwocie 5 tysięcy i pokrywa koszty w U14) rozgrywki wojewódzkie zyskają na swojej randze, a  szkolenie prosperujących piłkarek będzie lepsze. Przypomnijmy, iż kadry wojewódzkie rozgrywają w sezonie łącznie sześć spotkań po czym połowa z reprezentacji kwalifikuje się do tygodniowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii U16 bądź do mini turniejów półfinałowych w U14.