Dwanaście sędzi międzynarodowych na 2023 rok

FIFA opublikowała listy sędzi międzynarodowych. Mamy dwanaście przedstawicielek w tym sędzie futsalu i beach.


Wszystkie sędzie, które jesienią Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej zgłosiło jako kandydatki na międzynarodowe sędzie, sędzie asystentki oraz sędzie futsalu i piłki plażowej na rok 2023 uzyskały uprawienia do prowadzenia spotkań poza granicami naszego kraju. Plakietkę sędzi FIFA w tym roku posiada dwanaście Polek.

Polska ma cztery sędzie główne międzynarodowe oraz sześć międzynarodowych sędzi asystentek. Do tego dochodzi po jednej sędzi futsalu oraz beach soccera. Względem poprzedniego roku jedyną zmianą na polskiej liście sędzi międzynarodowych jest brak Katarzyny Netowskiej - sędzi futsalu, przez co w porównaniu do poprzedniego roku lista sędzi międzynarodowych pomniejszyła się o jedną.

Sędziami głównymi są 43-letnia Monika Mularczyk, 37-letnia Katarzyna Lisiecka-Sęk, 34-letnia Ewa Augustyn oraz 32-letnia Michalina Diakow. Najlepsza w tym gronie jest najbardziej doświadczona Mularczyk. Arbiter ze Skierniewic sklasyfikowana jest bowiem w koszyku sędzi elite, która skupia najlepsze sędzie naszego kontynentu.

Oprócz czterech międzynarodowych sędzi głównych mamy także sześć międzynarodowych sędzi asystentek. Również wszystkie z dotychczasowych sędzi asystentek otrzymały pozytywną rekomendacje do sędziowania poza granicami naszego kraju. Są to 39-letnia Anna Dąbrowska, 35-letnia Paulina Baranowska, 35-letnia Aleksandra Ulanowska, 39-letnia Katarzyna Wójs, 32-letnia Karolina Zygmond oraz 29-letnia Julia Bukarowicz.

Spośród dziesiątki wymienionych najdłuższy staż w sędziowaniu z plakietą FIFA na piersi ma Monika Mularczyk, która sędzią międzynarodową jest od 2008 roku. Tyle samo lat w strukturach międzynarodowych jest sędzia asystentka Anna Dąbrowska z Warszawy. Z kolei najmłodsza w tym gronie pod względem stażu i swojego wieku jest Julia Bukarowicz, która od roku zalicza się do grona najlepszych polskich sędzi piłkarskich.

Grono dwunastu sędzi FIFA uzupełniają od roku 32-letnia Monika Czudzinowicz będąca sędzia rozgrywek futsalu oraz 30-letnia Angelika Gębka będąca sędzią beach soccera.